Customer

Indah Water

Sewerage System

 
Loji Rawatan Kumbahan

Sistem pembetungan bersambung terdiri daripada rangkaian paip-paip pembetungan bawah tanah, stesen-stesen pam, loji-loji rawatan kumbahan dan kemudahan-kemudahan merawat enapcemar yang beroperasi mengikut graviti. Oleh kerana itu, loji-loji rawatan kumbahan selalunya terletak di saluran keluar kawasan tadahan penyaliran agar loji-loji ini dapat menerima pengaliran kumbahan dengan mudah tanpa memerlukan kos yang tinggi untuk mengepamnya.

LATEST HEADLINES