Indah Water

IWK Business Centre

 
Ingin tahu dengan lebih lanjut peluang perniagaan yang disediakan?
  • Sila klik di sini untuk mendapatkan maklumat.
Berminat untuk mendaftar dengan IWK sebagai Pembekal atau Kontraktor?
Telahpun berdaftar dengan IWK dan melaksanakan kerja-kerja yang ditetapkan?

Sila klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut

LATEST HEADLINES