Integrity

Unit Integriti

 

Unit Integriti (IU) IWK ditubuhkan pada tahun 2014 setelah Ikrar Korporat Integriti ditandatangai oleh semua pekerja Syarikat pada tahun 2013. IWK komited menerapkan nilai-nilai integriti dalam menjalankan segala aktiviti perniagaannya.

Objektif
  • Membentuk organisasi yang berintegriti tinggi , beretika dan mulia;
  • Membudayakan integriti di setiap peringkat organisasi;
  • Mengukuhkan penghayatan integriti melalui penyebaran maklumat, perlaksanaan strategik, dan perkongsian pengalaman secara konstruktif;
  • Memanfaatkan integriti sebagai pegangan teras dalam perlaksaaan aktiviti organisasi; dan
  • Memastikan penyelarasan integriti melalui langkah-langkah pencegahan, pembetulan dan tindakan afirmatif.
Visi

Melahirkan golongan pekerja mampan yang mempunyai kekuatan rohani, agama dan nilai etika untuk menegakkan visi Syarikat.

Misi

IWK akan berusaha mencapai reputasi tertinggi dalam perkhidmatan pembetungan yang efisyen melalui polisi toleransi sifar terhadap gejala rasuah di samping menjadi model contoh di kalangan korporat.

Hubungi Kami

Emel: headintegrity@iwk.com.my
Indah Water Konsortium Sdb. Bhd.
Level 12, No 44, Jalan Dungun,
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur
03-2780 1295
Mobile: 012 6819071

 

LATEST HEADLINES