Customer

Indah Water

Definisi Pelanggan

 

Definisi pelanggan IWK, sepertimana yang ditakrifkan di dalam Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993, ialah orang, firma, badan korporat atau entiti sah dari segi undang-undang yang:


A

i) merupakan pemilik atau penghuni premis yang terletak di dalam kawasan operasi sebuah Pihak Berkuasa Tempatan dan
ii) menggunakan samada tangki septik individu atau perkhidmatan pembetungan bersambung yang telah diserahkan kepada IWK oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air,
atau

B

seorang pengguna apa-apa jenis sistem pembetungan yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
LATEST HEADLINES